AQUA-POINT MARESME
Riera de St. Jordi, nº75
08390 Montgat (Barcelona)
Tel. 93 469 26 69

PRESENTACIÓ

Aqua-point Maresme va començar la seva activitat a Montgat, l'any 1997. Actualment és una empresa amb un mètode de treball que ens permet oferir serveis diferenciats, de qualitat i experimentats.

La nostra àrea d'influència és Barcelona i Maresme. Aquest radi ens permet garantir els nostres valors com empresa de serveis.
Aquests són:
Experiència: Treballem amb la nostra pròpia metodologia des de 1997.
Professionalitat: L'equip de treball és qualificat amb experiència al sector i amb responsabilitat pròpia. Un dels nostres principis és l'atenció al client i el respecte per les seves necessitats.
Eficàcia: Totes les feines estan controlades tant per supervisors/es com per la direcció de l'empresa.
Compromís: Garantim el servei contractat.
Flexibilitat: Som sensibles amb les necessitats puntuals dels nostres clients, per això intentem sempre correspondre la fidelitat amb respostes i solucions.

L'esforç per oferir els nostres serveis ens consolida com a una de les empreses líders del sector, amb capacitat per atendre les demandes de tota l'àrea.